Spelteori

Spelteori
Spelteori är teorier syftande till att beskriva fördelaktiga beteenden i samspelet mellan olika parter. Två grundläggande begrepp är maximering av vinst respektive minimering av förlust. Grundläggande är också att spelarna har motstridiga intressen. Dessutom kan spelarna antingen ha tillgång till samma information i spelet (som i schack), eller så har de tillgång till olika delar av den totala informationsbilden (som i poker).

Spelteori är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som bygger på matematik. Främst används spelteori inom nationalekonomi, biologi och datavetenskap, men även alltmer inom statsvetenskap.

Vinnande strategi
Vinnande strategi är ett begrepp inom spelteori. En strategi är en beskrivning för hur man ska spela ett visst spel. I varje drag som man står inför ska man alltså kunna konsultera denna beskrivning och få reda på vilket drag man ska göra. Beskrivningen måste täcka alla möjliga ställningar som kan uppkomma, och den måste vara entydig så att den bara ger en möjlighet i varje ställning och aldrig flera alternativ. En sådan här beskrivning är en algoritm, som kan utföras mekaniskt av till exempel ett datorprogram.

En vinnande strategi är en strategi som (från utgångsställningen) garanterat ger vinst för den spelare som följer den, oavsett vilka svarsdrag den andra spelaren gör. Naturligtvis kan det i ett spel uppstå en ställning efter ett antal drag som innebär att den ena spelaren från och med denna ställning har en vinnande strategi, men om detta inte samtidigt gäller från utgångsställningen säger man inte att spelet som helhet har en vinnande strategi. En optimal strategi är en strategi som ger bästa möjliga resultat (oftast oavgjort) av alla strategier för ett visst spel.

Hasardspel för vetenskapen
Sannolikhetsteori och beslutsteori har mycket att tacka hasardspelen. Gerolamo Cardano skrev 1526 en bok som handlade om tärningsproblem, och Antoine Gombaud formulerade de Mérés problem, vilket ledde till en diskussion om spelproblem samt en modernisering av synen på sannolikheter. John von Neumann och Oskar Morgenstern utvecklade spelteorin under 1950-talet. Vidareutveckling av denna har två gånger lett till nobelpriset i ekonomi; 1994 och 2005.

Risk
Många "risk i förhållande till avkastnings-val" kallas ibland i vardagligt tal som "gambling". Huruvida denna terminologi är acceptabel är nog en fråga om tycke och smak. Exempel på sådana val: 

  • Känslomässigt eller fysiskt risktagande, där risk och avkastnings-förhållandet är inte mätbart (t.ex. fallskärmshoppning, en kampanj för politiska uppdrag, be någon för en date, etc.)
  • Försäkring är en metod för att flytta risk från en part till en annan. Försäkringsgivare använder aktuariella metoder för att beräkna lämpliga premier, som liknar beräkning av spelodds. Försäkringsgivare sätter sina premier för att få en långsiktig positiv förväntad avkastning på samma sätt som professionella spelare väljer vilket spel de ska satsa på. Medan försäkring ibland skiljer sig från spel genom kravet på ett försäkringsbart intresse, är motsvarigheten i spel vadslagning mot sina egna intressen (t.ex. en idrottscoach vadslagning mot sitt eget lag för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av en dålig säsong).
  • Situationer där den möjliga avkastningen är en sekundär orsak till insatsen/köpet (t.ex. köpa en lott till utlottningen för att stödja ett välgörande ändamål)

Psykologiska aspekter
Studier visar att (även om många människor deltar i spel som en form av avkopplande tidsförströelse eller till och med som ett medel för att få en extrainkomst) spel - precis som alla beteenden som innebär variation i hjärnans kemi - kan bli ett psykiskt beroendeframkallande och skadligt beteende hos vissa personer. Förstärkningscheman kan också göra att spelare "fastnar kvar" i spel även efter upprepade förluster.

Den ryske författaren Dostojevskij (hade själv problem med spel) skildrar i sin novell "The Gambler" de psykologiska aspekterna av spel och hur spel kan påverka spelare. Han har kopplat ihop spel och drömmen om att "bli rik snabbt", och hävdar att ryssarna kan ha en särskild svaghet för spel. Dostojevskij visar på effekten av att satsa pengar för chansen att få fler i 1800-talets Europa. Sambandet mellan ryssar och spel har även gett näring till legenden om ursprunget till begreppet "rysk roulette".

Pokerteori
Poker är mer avancerat än vad man i förstone kan tro. En förklaring till detta är att både psykologiska och matematiska aspekter av spelet samverkar. Det handlar inte bara om att vänta in lägen som statistiskt sett är mycket fördelaktiga, utan även om att skaffa sig fördelar genom att få de andra att tro att en viss situation föreligger. När man avger sina bud i satsningsrundorna lämnar man samtidigt ut viktig information till de andra om sina kort. Har man en nästan säker vinnarhand kan man frestas att satsa frenetiskt samtidigt som det riskerar att skrämma bort andra spelare som inser detta och lägger sig. Då blir potten kanske ändå inte så stor som den hade kunnat bli om man hade gått lugnare fram. Att spela väldigt irrationellt är inte heller bra, d.v.s. att ofta satsa och höja på skräpkort eller ofta behandla de bra korten blygsamt. De andra spelarna kommer visserligen att få svårt att lista ut vad man sitter med för kort när man avger sina bud, men man kommer ändå att förlora i längden på att potterna inte blir stora när man vinner och man kommer att slösa bort onödigt mycket när någon annan är favorit till potten. Alltså handlar det om att hitta en balansgång mellan att spela lagom vilseledande och lagom statistiskt rätt så att man inte slösar eller missar gynnsamma lägen.

Poker har tack vare sin komplexitet och sitt djup visat sig vara ett utmärkt studieobjekt i spelteori. Poker har kopplingar till ekonomiska teorier där aktörer på en marknad fattar beslut med bristfällig information. En stor och svår utmaning för forskare inom artificiell intelligens är att konstruera dataprogram som klarar av att mäta sig med de bästa mänskliga spelarna. För att bli riktigt bra på poker måste man spela mycket och därigenom få erfarenhet av en massa olika situationer.

WORLD'S BEST SATTAMATKA FIX SATTA MATKA SATTA MATKA RESULTS SATTA MATKA GUESSING SITE WERE YOU NEVER GET ANY LOSS & MATKA RESULT OF ALL MATKA MARKET EVER IN THE WORLD OF SATTA MATKA.WE ALWAYS PROVIDE U KALYAN MATKA NUMBER & KALYAN MATKA TIPS BEST KAL SATTA MATKA KING SATTAMATKA143 SATTA BATTA MATKA MATKA CHART MATKA SATTA MATKA PARIVAR MATKA TIPS SATTA MATKA | MATKA RESULT | KALYAN MATKA | KAPIL MATKA | KALYAN MATKA TIPS | WWW.MATKA.COM | SATTA MATKA RESULT | MATKA RESULTS TIPS | MATKA CHART | MATKA GAME | MATKA.COM | SATTA MATKA PARIVAR | SATTA BATTA | BOSSMATKA | MP BOSS AND DPBOSS | SATTA

Great Blue slot play for fun