PostkodLotteriet

Svenska PostkodLotteriet
PostkodLotteriet arbetar med lottförsäljning och ger bort överskottet till välgörenhet. PostkodLotteriet drivs som ett företag, får sina intäkter genom lottförsäljning och ger bort överskottet till välgörenhet. De kallar affärsmodellen Marknadsdriven Välgörenhet. Deras vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö. Ju fler sålda lotter, desto mer pengar till de ideella organisationer som är förmånstagare i PostkodLotteriet.

De stora summor som Lotteriet delar ut varje år till organisationerna är ett tydligt bevis på att deras affärsmodell Marknadsdriven Välgörenhet fungerar. Flera kända personer som är starkt engagerade i frågor som mänskliga rättigheter, klimat och forskning har ställt sig bakom PostkodLotteriets idé. Jan Eliasson, Nelson Mandela, Bill Clinton och Amelia Adamo är några av dem.